VI HJELPER EIERE AV

OVER 50 000 BYGG

Gi slipp på permen! Med vår digitale FDV-løsning holder du nå enkelt styr på papirflyten. Samle all dokumentasjon om dine bygg på ett sted og administrer drift og vedlikehold, utleie og renhold i ett og samme system.

vi lanserer LAFT ENTRY

Vi tar nå neste steg i reisen mot smart eiendomsforvaltning og lanserer LAFT Entry

Våre løsninger

Arbeidsordre

Arbeidsordreløsning gjør det enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Rapportering

Lag enkelt rapporter på utført vedlikehold til tilsynsmyndigheter, politikere, eller dine kunder.

Dokumentarkiv

Samle all FDV-dokumentasjon på ett sted. Integrasjon mot Boligmappa gjør det enkelt for leverandører å laste opp dokumentasjon direkte.

s

Brannbok

Ett sted for å samle all nødvendig informasjon om brannsikkerheten – med rutiner og dokumentasjon.

Renhold

Komplett modul for planlegging, utføring og evaluering av renhold.

k

Utleie

Komplett modul for heldigitalisert utleieadministrasjon.

Tiltaksplaner

Legg langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold med strukturerte tiltaksplaner fordelt på ressurser og budsjettkontoer.

Sjekklister

Spesialtilpassede sjekklister etter dine behov. Sjekklistene kan brukes alene eller sammen med rutiner.

Internkontroll

FULL INTEGRASJON MED IK-BYGG

  • Synliggjør tilstanden og skaderisikoen på dine bygg
  • Få lett tilgang til både overordnede og detaljerte rapporter
  • Risikoanalyse
  • Sømløst integrert med LAFT

Integrasjoner

La oss komme i gang

Ta kontakt med oss for en uforpliktende demonstrasjon og få prøvetilgang