Renhold

Renholdsappen gjør det enklere enn noen gang å kvittere for utført renhold.

Appen fungerer både på nettbrett og mobil, og kan benyttes med eller uten plantegninger. 

Funksjoner

Kalkulasjon

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen.

Planlegging

Ferdig oppsett på renholdsplanlegging som er enkle å tilpasse ditt behov. Med import av romlister via excel kommer du raskt i gang.

Samarbeid med drift

Renholderne melder enkelt inn avvik direkte i appen som blir sendt til driftsavdelingen.

Rapporter

Enkelt å rapportere på hva som er rengjort / ikke-rengjort etter planen og avvik som er meldt inn.

U

Kvalitet

Gjør egne tilsyn og mål kvaliteten på renholdet med NS-INSTA 800 og normaltall fra bransjen.

Utførelse

Svært brukervennlige mobil-/nettbrett-løsninger gjør utførelsen enkel – enten med bruk av tegninger, romlister eller begge deler.

La oss komme i gang

Ta kontakt med oss for en uforpliktende demonstrasjon og få prøvetilgang